WERKWIJZE

 

Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van de stuatie kan het gesprek ook langer duren. Tijdens dit gesprek wordt er onderling kennis gemaakt en bespreken we uw hulpvraag en verwachtingen. Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, waarbij informatie wordt verzameld over uw lichamelijke klachten, persoonlijke omstandigheden, leefgewoonten, huidige eetpatroon en persoonlijke wensen en doelen. Er wordt zo nodig gewogen en/of andere metingen gedaan.

 

Samen met u stellen we het doel van de behandeling vast en spreken we een persoonlijk dieetadvies en behandelplan af. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw persoonlijke mogelijkheden en wensen. Tevens wordt het advies schriftelijk uitgewerkt en/of een voorbeelddagmenu opgesteld. Dit ontvangt u meestal per direct, email of indien gewenst per post.

 

Bij de intake heeft u nodig:

  • Verwijsbrief
  • Pasje van uw ziektekostenverzekering
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID of Rijbewijs)

 

Vervolgconsulten

Een vervolgconsult duurt ongeveer vijftien tot dertig minuten. Tijdens deze gesprekken wordt er op een positieve manier begeleiding gegeven bij het volgen van het advies. De ervaringen, voortgang en eventuele vragen worden besproken. U wordt opnieuw gewogen en/of gemeten om te kijken of dat u middels het advies al stappen gemaakt heeft. Indien nodig worden de adviezen in overleg aangepast of uitgebreid.

 

Tevens kunnen allerlei praktische tips gegeven worden om de adviezen zo goed mogelijk te kunnen aanpassen. Denk hierbij aan tips over hoe om te gaan met speciale gelegenheden zoals feestjes, eten buiten de deur, vakanties of het lezen van voedingsetiketten. Het aantal vervolgconsulten is per persoon verschillend en wordt dan ook persoonlijk afgestemd.

OP LOCATIE

Wij voeren consulten op 2 locaties. Op elke locatie is er een weegschaal (Merk: Tanita) beschikbaar , waarbij aantal metingen worden gedaan. U kunt zelf bepalen op welke locatie u een afspraak wilt.

TELEFONISCH CONSULT

Indien u niet op afspraak kunt komen, dan kan er ook een telefonisch consult plaatsvinden. Zonder dat u op locatie hoeft te komen kunt u telefonisch dieet-of voedingsadvies ontvangen.

ONLINE CONSULT

Online consulten kunnen we via de mail of WhatsApp plaatsvinden. Zonder dat u op locatie hoeft te komen kunt u via de mail of WhatsApp dieet-of voedingsadvies ontvangen.