Privacybeleid

Diëtistenpraktijk Lokman handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast conformeert Diëtistenpraktijk Lokman zich ook aan de ‘Beroepscode en Gedragsregels voor diëtist”, zoals staat opgesteld door de beroepsvereniging van Diëtisten.